Horizontale afdichting

Muurinjectie

Muurinjectie tegen optrekkend vocht

Muurinjectie tegen capillair optrekkend vocht vormt een horizontale afdichting. Deze wordt altijd gecombineerd met andere maatregelen bijv.: afdichting binnen en buiten. Onderzoek vooraf bepaalt waar de injectie plaats moet vinden. Het vochtgehalte alsook het poriënvolume is bepalend voor de techniek: zonder, lage of hoge druk en droging van de muur.

Injectiemethodes werken als een impregnering. Met of zonder druk verzadigen ze het capillair systeem van het bouwmateriaal zodat de muur volledig doorlopend horizontaal geïmpregneerd wordt.

Kiesol werkt als injectievloeistof al heel wat jaren als succes, waterafstotend en poriënverdichtend.

Drukloze muurinjectie

Drukloze injectie met Kiesol gebeurt via boorgaten, schuin of horizontaal met containers of directe inspuiting met bloemenspuit.

Deze eenvoudige capillair actieve impregnering functioneert tot capillaire vochtgehaltes van 80%.

Als alternatief kan bij niet homogeen metselwerk injectie-crème worden toegepast, bij capillair vochtgehaltes tot 60%.

Aanbrengen van Kiesol systeem

 1. Grondering: grondering van voorbereide ondergrond met Kiesol 1:1 met water. Sterk zuigende ondergronden voornatten
 2. Hechtlaag: tijdens de reactietijd van de Kiesol wordt de WP Sulfatexmortel met kwast als hechtlaag aangebracht
 3. Egalisering: in de natte hechtlaag wordt de WP DS Levell voorheen Dichtspachtel aangebracht
 4. Boorgaten aanbrengen: na het afdichten van het oppervlak van de injectiezone, gaten boren, maximale afstand; 2,5 cm met een diameter van 30 mm, schuin naar beneden onder een hoek van 45 graden
 5. Schoonblazen van boorgaten: de gaten voor het vullen schoon blazen om het boormeel en stof uit de gaten te verwijderen
 6. Kiesol aanbrengen: door gebruik te maken van de voorraadtakjes is het gegarandeerd dat de Kiesol over een langere periode in de muur kan worden opgenomen
 7. Alternatief: Kiesol  kan ook met een plantenspuit worden aangebracht
 8. Boorgatenvuller: na het beëindigen van de injectiewerkzaamheden de boorgaten vullen met boorgatenvuller
 9. Afdichting: na het vullen van de boorgaten de oppervlakte van de geïnjecteerde muur afdichten met WP Sulfatex mortel

Muurinjectie met lage druk

Bij een capillair vochtgehalte van meer dan 60% kan met deze techniek en onze producten een horizontale blokkade in het metselwerk worden gecreëerd. Met een druk van ca. 5 bar wordt het metselwerk via de injectienippels volledig verzadigend geïmpregneerd. Het systeem heeft het voordeel dat er gecontroleerd grotere hoeveelheden Kiesol wordt ingebracht.

Variant 1

Lage druk techniek met Kiesol.

Deze techniek biedt een groot aantal voordelen. De belangrijkste is de controleerbaarheid en de snelheid van het impregneren van het metselwerk, het inbrengen van grotere hoeveelheden Kiesol en de geschiktheid.

Stappenplan:

 1. Het inbrengen van Kiesol in het horizontale gedeelte: indien geen vulling van de holle ruimte noodzakelijk is, kunnen wegwerpnippels in de boorgaten worden geplaatst
 2. Aansluiting binnenwanden: indien het loshakken van de binnenwanden niet mogelijk is, wordt de oppervlakte eerst afgedicht
 3. Het inbrengen van Kiesol in het verticale gedeelte: na het plaatsen van de wegwerpnippels kan Kiesol onder lage druk worden aangebracht

Variant 2

Nat-in-nat-techniek.

Bij deze techniek worden de holle ruimtes gevuld en het inbrengen van de injectievloeistof in het metselwerk zonder het tijdrovende na boren met Kiesol iK uitgevoerd.

Stappenplan:

 1. Vullen van de holle ruimtes met boorgatenvuller: bij holle ruimtes in metselwerk wordt via een speciaal nippelsysteem de holle ruimte met boorgatenvuller gevuld
 2. Boorkanalen maken in de boorgatenvuller: zo gauw de boorgatenvuller begint te verharden, wordt met speciale naalden het injectiekanaal open gestoken
 3. Injecteren van Kiesol iK: vervolgens wordt Kiesol iK d.m.v. lagedruktechniek ingebracht. Na het verwijderen van de nippels worden de boorgaten met boorgatenvuller dichtgezet
Copyright Zinka Wewbinkels
webwinkel realisatie door De Haan Media.