Kelderafdichting

Kelder lekkage?
Vochtproblemen kunnen vele oorzaken hebben: slechte staat van materialen, verhoogde grondwaterdruk, poreusheid van kelderwanden, slechte pleisterlagen, lekkende doorvoeren, slechte aansluitingen van de wanden op de vloer, onvoldoende ventilatie etc. Op www.zinka.nl vindt u een heel aantal producten om zelf aan de slag te gaan om uw kelderlekkage te stoppen. Bij alle producten staat een korte en bondige uitleg over de substantie en de verwerking van het product.

Lekke kelder aan de binnenzijde waterdicht maken

In geval van wateroverlast in de kelder van bestaande gebouwen is het vaak niet (meer) mogelijk om de buitenzijde van het gebouw af te dichten. Kelderafdichting aan de binnenzijde is dan vaak de oplossing.

Kelderafdichting aan de binnenzijde

Kelder aan de buitenzijde waterdicht maken

Afdichting aan de buitenzijde van kelders en andere ondergrondse constructies is de meest effectieve afdichting. Hiermee wordt voorkomen dat vocht een kans krijgt om in de constructie in te dringen. Dit is een preventieve afdichtingsmethode. Doorgaans worden afdichtingen aan de buitenzijde aangebracht tijdens de ruwbouwfase in verband met de bereikbaarheid van de af te dichten onderdelen.

Kelderafdichting aan de buitenzijde

Een vochtige kelder of kelder lekkage is onaangenaam voor mensen en voor opgeslagen goederen. Bovendien kunnen vochtproblemen ook op andere plaatsen in de woning of het gebouw tot problemen gaan leiden, zoals condensvorming, optrekkend vocht en vochtdoorslag.​
Een goed gerenoveerde kelder verhoogt de waarde van een gebouw aanzienlijk niet alleen in geld uit te drukken maar zeker ook het woonplezier!

Afdichten met bitumen

Kelderafdichting aan de buitenzijde wordt o.a. gerealiseerd door het aanbrengen van een hoogwaardig dichtingsmiddel op de constructie. Alle producten die verkrijgbaar zijn op www.zinka.nl zijn de hoogst gekwalificeerde die op de markt verkrijgbaar zijn met een zeer hoog vaste stof gehalte. Zo kunt u kiezen voor een bitumieuze afdichtingspasta of hoogwaardige cementeuze dichtingsmortels. De dichtingspasta's en mortels worden aangebracht volgens de spaan- of spuitmethode. De ondergrondse constructie wordt aan de buitenzijde beschermd tegen indringend vocht, de meest effectieve en duurzame manier van afdichten. Afdichten met de beschreven dichtingsmiddelen heeft de volgende voordelen:

 • Het wordt naadloos aangebracht
 • Eenvoudig aan te brengen rondom doorvoeren en in- en uitwendige hoeken
 • Er is volledig contact met de ondergrond
 • Efficiënte verwerking
 • Geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten

Doorslaand vocht en drukkend grondwater

Doorslaand vocht in de kelder is een veelvoorkomend probleem. Meestal manifesteert doorslaand vocht zich bij de aansluiting van 2 verschillende bouwdelen (bijvoorbeeld wand-vloeraansluiting), doorvoeren en/of verzwakte bouwdelen. Vocht zoekt de weg van de minste weerstand en zodra het zijn weg door de constructie heeft gevonden zal de lekkage structureel van aard zijn. Een wisselende grondwaterstand, zakwater na hevige regenbuien kunnen de vochtoverlast versterken.. Op de technische merkbladen vindt u verdere informatie omtrent verwerking e.d.

Remmers Stopaq

Het ideale product om kabel/buisdoorvoeringen waterdicht af te dichten in de wand van een kelder of kruipruimte. Remmers Stopaq is eenvoudig aan te brengen in een mantelbuis/kabeldoorvoer met behulp van een kitspuit/kitpistool. Remmers Stopaq gaat uitzetten als het in aanraking komt met water en zorgt zo voor een goede waterdichte afdichting van de kabeldoorvoering.

Remmers MB 2K

Remmers MB 2K is een multi-inzetbare waterdichte flexibele elastische kelderafdichtingsmortel en is geschikt voor minerale ondergronden (steen, stucwerk beton enz.), metaal en kunststof. Remmers Multi-Baudicht is toepasbaar voor het waterdicht afdichten van bijvoorbeeld:

 • Kelders
 • Horizontale afdichting tegen optrekkend vocht in metselwerk
 • Afdichting onder een tegelvloer in bijvoorbeeld een badkamer
 • Waterdicht afdichten van gemetselde en betonnen vijvers

Remmers Waterstop

Remmers Waterstop is een zeer snel verhardende, kant en klare waterdichte afdichtingsmortel. Remmers Waterstop wordt toegepast om stromende lekkages waterdicht af te dichten, zoals bijvoorbeeld scheuren in een kelderwand of keldervloer. Door het zeer snel verharden zijn zelfs scheuren die veel water doorlaten eenvoudig dicht te zetten. Als de scheur aan de bovenzijde zeer smal is (1-2 mm) dient deze breder gemaakt te worden, zodat er voldoende materiaal in kan.

Remmers Sulfatexmortel

Remmers Sulfatexmortel is een waterdichte kelderafdichtingsmortel, en is een onderdeel van het Remmers Kiesol-afdichtingssysteem. Dit systeem is zowel aan de binnen als buitenzijde van een kelder toepasbaar voor het aanbrengen van een waterdichte afdichtingslaag op de wanden maar ook op de vloer.

Systeemopbouw voor het afdichten van kelderwanden:

 • Remmers Kiesol
  Als grondering 1:1 verdunt met water op de ondergrond aanbrengen met een drukspuit (standaard drukspuit van circa. 5 liter die ook veel voor onkruidbestrijding worden gebruikt)
 • Remmers WP Sulfatexmortel
  Op de nog natte ondergrond een hechtlaag aanbrengen met Remmers Sulfatexmortel, de mortel wordt met een blokkwast aangebracht
 • Remmers WP DS Levell Dichtspachtel
  De ondergrond egaliseren met Remmers Dichtspachtel ter plaatse van terug liggende voegen, oneffenheden en beschadigingen. De Remmers Dichtspachtel wordt met een vlakspaan aangebracht in de nog natte hechtlaag van Remmers Sulfatexmortel.

Kimhoek

In de kimhoek (aansluiting van de wand op de vloer) dient een ronde hoek aangebracht te worden, dit kan ook met de Remmers Dichtspachtel uitgevoerd worden. Als er een afwerkvloer aanwezig is (bijvoorbeeld een zandcementdekvloer) dan dient deze tot circa. 35 cm uit de wand verwijderd te worden.

 • 1e afdichtingslaag aanbrengen met Remmers Sulfatexmortel op de wand en een strook op de vloer van circa.35 cm, deze laag wordt met een blokkwast aangebracht.
 • 2e afdichtingslaag aanbrengen met Remmers Sulfatexmortel op de wand en een strook op de vloer van circa.35 cm, ook deze laag wordt met een blokkwast aangebracht.

Voor het aanbrengen van het Remmers-kiesolsysteem altijd de technische merkbladen van de verschillende producten raadplegen.

Copyright Zinka Wewbinkels
webwinkel realisatie door De Haan Media.