Dichtstucmortel

Restauratiepleisters, zouten schrik aanjagen

De belangrijkste opgave van een restauratiepleister bestaat eruit zouten op te slaan en daarmee schade door aantrekkend vocht en kristallisatie te verhinderen. Bij restauraties aan de buitenzijde wordt aanbevolen, als ondersteunende maatregel voor de buitenafdichting, aan de binnenzijde een restauratie-pleister op te zetten. 

 • De restauratiepleister is waterafstotend zodat er geen zouten naar het oppervlak kunnen komen, wanneer vocht wordt opgenomen in de pleisterlaag.
 • De basispleister werkt als een zout bufferende laag. Hier blijven bij verdamping van het vocht de in het vocht opgeloste zouten achter.
 • Restauratiepleistersystemen zijn extreem resistent tegen zouten, zodat zelfs bij een gemiddeld zoutgehalte 1 laag van 20 mm dik voldoende is.
 • Restauratiepleisters kunnen zonder afdichting tot een vochtpercentage van <40% worden toegepast.

Verdampingszone en veilige zoutbuffer

Aan deze eis kunnen pleisters alleen voldoen, wanneer het poriën gehalte geconcipieerd wordt volgens de morteltechnologie. In de mortel worden doelbewust vocht actieve capillair onderbrekende poriën gecreëerd. Hierdoor is het mogelijk dat de capillaire wateropname in het capillair poriën systeem bewust gestuurd wordt en het pleistersysteem als verdampingszone en veilige zoutbuffer dient.

 Oplossingen voor elke zoutbelasting

Systeem 1;

 1. Speciale aanbrand laag
 2. Poriën basispleister
 3. Renovatiepleister-antiek
 4. SP Top Q2 voorheen Fijnputz

Systeem 2;

 1. Speciale aanbrand laag
 2. Renovatiepleister-antiek
 3. SP Top Q2 voorheen Fijnputz

 

 1. Opbrengen van restauratiepleister;

Afhankelijk van de opbouw wordt het gekozen Remmers Systeem op z’n vroegst na 24 uur aangebracht. Tussenlagen moeten door deze ruw te kammen terwijl ze vers zijn geprepareerd worden voor de volgende laag.

 1. ‘Schaven’ van het oppervlak;

Met de rasterspaan wordt het reeds aangetrokken restauratiepleister oppervlak voor het aanbrengen van de ‘Fijnspachtel’ gereed gemaakt.

 1. Opbrengen van de Fijnspachtel;

Op de met de rasterspaan voorbewerkte ondergrond wordt de ‘Fijnspachtel’ in een maximale laagdikte van 5 mm opgebracht en met schuurbord afgewerkt.

Curatieve binnen afdichting – Kiesol systeem. Van een goede basis tot een perfecte afwerking

Het Kiesol-systeem kan nagenoeg op elke minerale ondergrond aangebracht worden. Op het Technisch merkblad wordt de juiste wijze beschreven van het aanbrengen van een binnen afdichting. Dat begint met een solide ondergrondvoorbereiding.

Alle hechting verminderende bestanddelen zoals niet hechtende, oude lagen, moeten verwijderd worden. Tot tenminste 80 cm meer dan de schadegrens moet de verf en stuclaag verwijderd worden. Zwakke en door zout aangetaste voegen tenminste 20 mm diep uitkrabben of verwijderen. Is de ondergrond goed voorbewerkt, dan houden we uiteindelijk een zeer ongelijkmatige oppervlakte over. Hier kan het Kiesol-systeem, de afzonderlijke componenten met bijzondere en goede hechtingseigenschappen, zich optimaal en duurzaam hechten aan het metselwerk.

Verwerking

 1. Afdichtingslaag met WP Sulfatex mortel

De eerste slurry laag wordt als een egaliseer laag met WP DS Levell voorheen Dichtspachtel met een borstel opgebracht

 1. Afdichtingslaag met WP Sulfatexmortel

De tweede slurry laag kan op de eerste afdichtingslaag nat-in-nat opgezet worden. Afhankelijk van de probleemstelling eventueel meerdere lagen aanbrengen.

 1. Hechtlaag met speciale aanbrandmortel SP Prep

Na 24 uur kan de speciale aanbrandmortel SP Prep volledig dekkend opgezet worden

Copyright Zinka Wewbinkels
webwinkel realisatie door De Haan Media.