Infiltratie van hemelwater in de bodem en de gevolgen voor uw kelder of souterrain

Regenwater, ook wel hemelwater genoemd werd tot de jaren 90 van de vorige eeuw veelal samen met het vuile afvalwater (WC, wasmachine enz.) in één rioolstelsel afgevoerd.

Door het steeds drukker worden van onze steden en het al maar aanbouwen van nieuwe woonwijken werd de belasting op de waterzuiveringsinstallaties bij hevige regenval te groot.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen de grote hoeveelheden water dan niet zo snel goed verwerken. Daarom wordt hemelwater tegenwoordig gescheiden van het overige afvalwater afgevoerd en laat men het water zoveel mogelijk in de directe omgeving in de grond zakken, dit noemen ze infiltratie.

Grote hoeveelheden regenwater kunnen zorgen voor kelderlekkage.

Kelderlekkage door een hogere grondwaterstand en/of zakwater na hevige regenval

Het infiltreren van hemelwater is een prima oplossing om de hoeveelheid te zuiveren rioolwater te verkleinen. Maar vooral in woonwijken waarbij het hemelwater van het vuilwater riool wordt afgekoppeld kunnen voor huiseigenaren allerlei vochtproblemen ontstaan,.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kruipruimtes en kelders die nog nooit vochtig geweest zijn en nu opeens vollopen met water. Doordat het hemelwater nu via een natuurlijke weg in de bodem trekt, wordt deze veel vochtiger en kan de grondwaterstand in periodes met veel regen behoorlijk stijgen.

Wanden en vloeren in een kelder of souterrain waar al jaren een scheur in zit, maar waar nog nooit vocht door naar binnen gekomen is, kunnen nu zomaar beginnen te lekken en ervoor zorgen dat de kelder of het souterrain vol water loopt. Het kan ook voorkomen dat, wanneer er bijvoorbeeld geen scheurvorming in de keldervloer of kelderwand zit, de hele kelderwand of keldervloer vochtig wordt en er water door de voegen of uit de vloer naar binnen begint te sijpelen.

Bij vloeren in kelders met scheuren, kunnen vochtproblemen ontstaan.

Natuurlijk ontstaan deze problemen niet overal waar het hemelwater van het vuilwaterriool wordt afgekoppeld. Wanneer u in een omgeving zit waar het hemelwater makkelijk in de bodem zakt, heeft u natuurlijk minder risico dan op een locatie waar dit minder makkelijk gaat.

Ook als de bodem vochtiger is dan voorheen kunnen er vochtproblemen ontstaan in een kelder. Deze hoeft dan niet direct vol te lopen met water, maar door het vochtig worden van de wanden kan de verf op de wanden beginnen te bladderen of er kan schimmelvorming ontstaan. Deze schimmelvorming begint meestal in de hoeken van de kelder of achter een kast of stelling. Dit komt doordat de lucht hier helemaal of bijna stil staat. Er is dan geen of te weinig ventilatie in de kelderruimte.

De ventilatie verbeteren kan op 2 verschillende manieren.

Openzetten van ramen

Als deze aanwezig zijn, is het belangrijk om de ramen in uw kelder open te zetten. Het is hierbij van belang dat er een luchtstroom door de kelderruimte ontstaat. Hiervoor zijn minimaal twee ventilatieopeningen nodig. Er ontstaat pas stroming als de lucht er aan één kant in kan en aan de andere kant er weer uit.

Mechanische ventilatie

Als er geen ramen aanwezig zijn, dan kan er altijd nog gekozen worden voor mechanische ventilatie. Dit is een elektrisch aangedreven afzuigsysteem dat via buizen lucht uit de kelderruimte afvoert. Ook hierbij is het van belang dat er voldoende verse lucht aangevoerd kan worden. De plaats waar de verse lucht binnen komt moet wel aan de andere kant van de ruimte zijn dan waar het wordt afgezogen. In grotere kelderruimtes heeft u dan ook meerdere aanvoerventielen en afvoerenventielen nodig om een optimale luchtcirculatie te krijgen.

Van een goed geventileerde kelder of souterrain heeft u nog veel meer voordelen, de luchtkwaliteit is er veel beter dan wanneer er niet goed geventileerd wordt. En zo kan uw kelder of souterrain veranderen van een bedompte opslagruimte tot bijvoorbeeld een mooie frisse ruimte die dan wel geschikt is al thuiswerkplek waar u wel in alle rust kunt thuiswerken.

Als het beter ventileren van uw kelder of souterrain alleen niet meer voldoende is

Ventileren blijft altijd belangrijk in een kelder, maar als de kelderwanden of de keldervloer door een te grote hoeveelheid vocht van buitenaf toch te vochtig blijft, dan is alleen ventileren niet meer voldoende.

Als er teveel vocht of zelfs water door de wanden of de vloer van de kelder of het souterrain naar binnen komt, kan dit aangepakt worden door het aanbrengen van een kelderafdichting systeem.

Hieronder een overzicht van een aantal kelderafdichting producten uit het productprogramma van het merk Remmers. Remmers is een vooraanstaande Duitse fabrikant van onder andere kelderafdichting producten met meer dan 70 jaar ervaring.

 • Remmers WP RH rapid: Een snel uithardende afdichtingsmortel voor stromende water lekkages in metselwerk, stukwerk en beton
 • Remmers MB 2K: Dit is een multifunctionele flexibele afdichtings coating welke zeer breed inzetbaar is
 • Remmers Kiesol MB: Een speciale grondering voor de Remmers MB 2K minerale ondergronden
 • Remmers Laagdiktespaan: Een speciaal ontwikkelde vlakspaan voor afdichtingsmortels, waarmee egaal een exacte laagdikte van de afdichtingsmortel aangebracht kan worden
 • Remmers WP DS Levell: Dit is een minerale afdichtingmortel voor het uitvlakken van ruwe en of zeer oneffen kelderwanden en voor het aanbrengen van een holle plint ter plaatse van de kim
 • Remmers Kiesol: Grondering voor minerale ondergronden voor de Remmers WP Sulfatex
 • Remmers WP Sulfatex: Een niet flexibele afdichtingsmortel welke ook als aanbrand laag voor de Remmers WP DS Levell wordt gebruikt
Vochtige kelders dienen aangepakt te worden om schimmelvorming te voorkomen.

Kunt u zelf de water lekkage in uw kelder of souterrain aanpakken of is het inhuren van een ervaren klusbedrijf noodzakelijk?

Als u al enige kluservaring heeft dan is het verhelpen van een stromende waterlekkage of het behandelen van een vochtige kelderwand goed te doen. Als u het hieronder genoemde plan van aanpak als leidraad neemt is het waterdicht maken van uw kelder of souterrain prima zelf te doen.

Voordelen van het zelf waterdicht maken van de kelder zijn dat u er na het bestellen van de juiste materialen direct aan kunt beginnen. Waar u bij het inhuren van een aannemer of klussenbedrijf in deze tijd met grote personeelsschaarste waarschijnlijk weken tot misschien wel maanden moet wachten tot u aan de beurt bent.

Bij te lang wachten met het weer waterdicht en vocht vrij maken van de kelder of souterrain is er grote kans op allerlei gevolgschades. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kozijnen en deuren die het vocht opnemen en hierdoor voorgoed beschadigd raken.

Ook scheelt het behoorlijk in de uiteindelijke kosten wanneer u de werkzaamheden zelf uitvoert, want een groot deel van de kosten gaan naar het arbeidsloon wanneer u het waterdicht maken van de kelder door een bedrijf laat uitvoeren. Het percentage materiaalkosten is bij het afdichten en afwerken van een kelder veel kleiner dan de kosten voor het uurloon van de aannemer of het klussenbedrijf.

Breng Remmers WP Sulfatex aan om de kelder waterdicht te maken.

Plan van aanpak kelder of souterrain waterdicht maken voor een kelder of souterrain opgetrokken uit metselwerk

Voor dat u gaat beginnen met het aanbrengen van de hieronder genoemde producten altijd per product de technische merkbladen en veiligheidsbladen aandachtig doorlezen en nooit afwijken van de hierin verstrekte informatie.

Zorg dat de kelderwand waarop het kelderafdichting systeem aangebracht moet worden, schoon en voldoende draagkrachtig is. Als er verf, kalk of een andere afwerking dan een cementgebonden stuclaag op de kelderwand aanwezig is, dan moet deze laag of lagen geheel verwijderd worden tot op het achterliggende metselwerk of een onderliggende voldoende draagkrachtige cementgebonden stuclaag. Cementgebonden stuclagen die los liggen van het achterliggende metselwerk of van slechte kwaliteit zijn dienen ook in het geheel van de kelderwand verwijderd te worden.

Het kan zijn dat het stucwerk er op het oog nog prima uit ziet maar wel los ligt, dit is te controleren door bijvoorbeeld met het metalen deel van een moker / hamer over het stucwerk te schuiven. U kunt dan precies horen welke delen van het stucwerk op de kelderwand vast zitten en welke niet, als er ruimte tussen de kelderwand en het stucwerk zit hoort u een hol geluid.

Als er scheuren in de keldermuur of de muur van het souterrain aanwezig zijn moeten deze in een V-vorm uitgehakt worden tot een diepte van 2,5 tot 3 cm. Dit kunt u doen met een moker en een koudbeitel / voegbeitel. Na het uithakken van de scheur dienen alle losse delen en het vrijgekomen stof verwijderd te worden, dit kan met een harde borstel en water. Het goed schoon maken van de scheur is erg belangrijk voor de uiteindelijke hechting van de afdichtingsmortel.

Na het uithakken in een V-vorm en het goed schoonmaken met water van de scheuren en de gehele kelderwand, kunnen de scheuren dicht gezet worden met de Remmers WP RH Rapid. Zorg er vooraf altijd voor dat u de productgegevens uit het technisch merkblad goed heeft gelezen, door het zeer snel uitharden van de Remmers WP RH Rapid is het belangrijk dat u maar zeer kleine hoeveelheden per keer aanmaakt met water. Denk hierbij aan het volume van ongeveer 1 koffiekopje per keer.

Wanneer de scheurvorming in de kelderwanden of de wanden van het souterrain zijn dicht gezet kunt u verder gaan met het aanbrengen van de Remmers WP DS Levell, ook nu eerst het technisch merkblad goed doorlezen. In het technisch merkblad vind u belangrijke informatie over bijvoorbeeld de hoeveelheid water die nodig is om het product aan te mengen, de maximale laagdikte die per laag aangebracht kan worden, of welke grondering er nodig is enz.

Wanneer er beschadigingen in de kelderwand aanwezig zijn en of de gehele kelderwand is niet vlak meer doordat het stucwerk is weggehakt, dan kunt u dit herstellen en uitvlakken met de de Remmers WP DS Levell mortel. Als grondering de Remmers Kiesol 1:1 verdunt met water op het te bewerken oppervlak aanbrengen. Vervolgens op de nog natte ondergrond een aanbrand laag / hechtbrug aanbrengen met Remmers WP Sulfatex en dan nat in nat repareren of uitvlakken met de Remmers WP DS Levell. Zorg er hierbij altijd voor dat er nat in nat gewerkt wordt, nooit te grote vlaken in voren gronderen en aanbranden.

Ter plaatse van de wand-vloeraansluiting dient altijd een holle mortel plint aangebracht te worden. Hierbij is het van groot belang dat er goed gecontroleerd wordt of er geen afwerkvloer en of andere afwerking (een tegelvloer, Epoxycoating enz.) boven op de betonvloer aanwezig is. Het kelder afdichtingsysteem moet altijd opgebouwd worden vanaf de betonvloer waarop de kelderwanden zijn geplaats.

Als er nog een afwerkvloer boven op de betonvloer aanwezig is, dan is er een groot risico dat er nog grondwater en of zakwater door de poreuze afwerkvloer de kelder binnen komt. Daarom altijd tegels, plavuizen, zandcement dekvloeren enz. tot op de kale betonvloer verwijderen over een breedte van circa. 40 cm aan bij alle buitenwanden van de kelder of souterrain.

Vervolgens kan na het schoon en stofvrij maken van het te bewerken oppervlak, gronderen met Remmers Kiesol 1:1 verdunt met water. Vervolgens op de nog natte ondergrond een aanbrand laag / hechtbrug aanbrengen met Remmers WP Sulfatex en dan nat in nat met een speciale holle plintspaan de holplint aanbrengen met Remmers WP DS Levell.

Nu kan er begonnen worden met het aanmengen van de Remmers MB 2K kelder afdichting mortel. Deze kelder afdichtingsmortel heeft als kenmerk dat deze zich makkelijk en eenvoudig laat verwerken. Het verwerken gebeurt met een slurrykwast dit is een speciale blokkwast welke ontwikkeld is om de kelderafdichtings slurry op de kelderwand aan te brengen doormiddel van kwasten.

Remmers MB 2K Kelderafdichtingsmortel wordt aangebracht met een slurry blokkwast.

De viscositeit van de afdichtingspasta is te vergelijken met de viscositeit van yoghurt. Hierdoor is de afdichtingsmortel gemakkelijk kwastend aan te brengen op de vlakke kelderwand maar ook ter plaatse van de ronde kim neemt de slurrykwast makkelijk de vorm van de holplint aan zodat de afdichtingspasta hier ook gelijkmatig aangebracht kan worden.

Remmers MB 2K is een twee componenten kelder afdichtingsysteem en wordt geleverd in een kunststof emmer. Deze emmer kan direct worden gebruikt om het materiaal in aan te mengen.

In de emmer treft u twee verschillende producten verpakt in kunststof zakken aan, waarvan de hoeveelheden exact op elkaar zijn afgestemd:

 • Een vloeibaar bestandsdeel ( component A )
 • Een poedervormig bestandsdeel ( component B )

Bij het aanmengen eerst de vloeibare polymeer component A ( 1 zak ) in de emmer schinken en dan het poeder component B ( 1 zak ) toevoegen. De twee componenten kunnen nu met een geschikt mengwerktuig gedurende 1 minuut door elkaar gemengd worden. Tijdens dit mengen zal er poeder aan de rand van de emmer blijven kleven, dit kan met een troffel afgestreken en weer aan de emmer toegevoegd worden. Nu kan er gedurende circa twee minuten doorgegaan worden met mengen tot er een mooi homogeen mengsel zonder klonten ontstaat. Houdt hierbij de mengspiraal altijd op de bodem van de emmer met mortel.

Het mengwerktuig en de troffel direct na het aanmengen van de afdichtingspasta met water schoonmaken. De Remmers MB 2K kelder afdichting mortel is als los product in twee verpakking groottes te bestellen, maar ook als een complete kelderafdichting set inclusief de hierboven beschreven slurry blokkwast, elektrische mortelmenger en troffel.

Remmers MB 2K afdichtingsmortel wordt geleverd in twee verpakking groottes:

 • Een verpakking met een totaal gewicht van 8,3 kg bestaande uit twee zakken van 2,4 kg per stuk met Remmers MB 2K poeder en twee zakken van 1,75 kg Remmers MB 2K polymeer.
 • Een verpakking met een totaal gewicht van 25 kg bestaande uit drie zakken van 4,8 kg per stuk met Remmers MB 2K poeder en drie zakken van 3,5 kg Remmers MB 2K polymeer.

Na het aanmengen van de Remmers MB 2K afdichtingsmortel kan er begonnen worden aan de laatste handeling voor dat de eerste laag mortel daadwerkelijk op de kelderwand aangebracht kan worden. Dit is het gronderen van de kelderwand, de kim met holle plint en circa. 40 cm van de betonvloer met Remmers Kiesol MB. Let er hierbij goed op dat u niet te ver vooruit werkt. Want ook de Remmers MB 2K dient nat in nat over de Remmers Kiesol MB heen gezet te worden.

De afdichting mortel kan rechtstreeks uit de emmer op de wand worden gekwast. Let er hierbij goed op dat de afdichtingsmortel overal egaal wordt aangebracht, en kwast de nog natte mortel vervolgens om en om horizontaal, verticaal en diagonaal door elkaar heen om er zeker van te zijn dat er geen kleine openingen meer aanwezig zijn.

Als de eerste laag mortel zover is uitgehard dat deze niet meer vervormbaar is en er zijn geen stromende waterlekkages meer dan kunt u verdergaan met het aanbrengen van de tweede laag kelderafdichtingsmortel. Als er nog wel water voerende lekkages in de kelderwand of op de kimaansluiting zijn dan kunnen deze circa. 2 -3 cm diep uitgehakt worden en vervolgens waterdicht opgevuld worden met Remmers WP RH Rapid. Nadat alle lekkages waterdicht gerepareerd zijn kan de tweede laag Remmers MB 2K aangebracht worden, er hoeft nu geen grondering aangebracht te worden. Net als bij de eerste laag de mortel egaal over het oppervlak verdelen en vervolgens de nog natte afdichting mortel om en om horizontaal, verticaal en diagonaal door elkaar heen kwasten.

Wanneer de tweede laag voor zover is uitgehard dat ook deze niet meer vervormbaar is kan er verder gegaan worde met de derde en tevens laatste laag. Nu zijn er als het allemaal goed gegaan is geen water voerende lekkages meer in de kelderwand of de wand van het souterrain aanwezig. Als er nog wel een kleine water lekkage aanwezig is waardoor er nog iets grondwater naar binnen komt is ook dit op te lossen door de waterlekkage uit te hakken tot een diepte van 2-3 cm en weer op te vullen met Remmers WP RH Rapid. Wanneer de waterlekkages allemaal verholpen zijn dan kan de derde laag Remmers MB 2K aangebracht worden op de zelfde manier en volgorde als de tweede laag, ook tussen de tweede en de derde laag hoeft geen grondering aangebracht te worden.

De scheuren in de keldermuur moeten eerst voorbewerkt worden.

De beste producten voor uw kelder

Meer informatie nodig?

Heeft u nog vragen na het lezen van bovenstaande informatie of komt de hierboven beschreven situatie niet of niet helemaal overeen met de grondwater lekkage in uw situatie. Dan kunt u altijd contact met ons opnemen en staat ons professionele Zinka advies team voor u klaar om een passend advies maken.