Kelder waterdicht maken

Het afdichten van een kelder, of een kelder waterdicht maken, is een lastige klus, welke veelal uitgevoerd wordt door gespecialiseerde bedrijven. Dit vanwege de complexheid van factoren. Toch is het mogelijk om zelf aan de slag te gaan. Door zelf de werkzaamheden uit te voeren zijn de uiteindelijke kosten een stuk lager, omdat er alleen materiaal aangeschaft hoeft te worden en geen arbeidsloon betaald hoeft te worden. Aan de hand van onderstaande beschrijving en uitleg van de producten helpen wij u op weg. Mocht u specifieke vragen hebben dan zijn we altijd bereid om u telefonisch te woord te staan.

Met de professionele producten van Remmers kunt u zelf aan de slag om uw kelder waterdicht te maken

Zelf de kelder afdichten

Zoals zojuist benoemd, is kelderafdichting of het afdichten van een kruipruimte een lastige en complexe klus. Op het moment dat u besluit de werkzaamheden zelf uit te voeren dan is enige kluservaring een vereiste. Ook wordt geadviseerd om de technische merkbladen van de producten goed door te lezen alvorens te starten met de klus.

Voorbereiding

Goed om te weten is dat de afdichting altijd wordt gedaan op de 'kale' ondergrond. Oude verf, stuc en kalklagen dienen vooraf volledig verwijderd te worden. Ook de vloertegels en eventuele cementdekvloer dient u te verwijderen.

Aan de slag met professionele producten

Voor het afdichten van uw kelder kunt u gebruiken maken van het Kiesol-afdichtingssysteem van Remmers. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om een afdichtingssysteem voor de binnenzijde van een kelder of kruipruimte. Deze producten worden reeds jaren gebruikt door professionals in de bouwsector, maar zijn via Zinka, voor duurzame bescherming, ook verkrijgbaar voor particulieren.

Het afdichten van de kelder aan de binnenzijde doet u met de producten van Remmers

Remmers Waterstop

Allereerst is het zaak om de actief stromende lekkages te repareren met Waterstop. Met actief stromende lekkages bedoelen we (lek) water wat via een scheur of gat naar binnen druppelt, sijpelt of stroomt. Onder normale temperaturen reageert en verhardt Remmers Waterstop direct met het water uit de lekkage. Scheurvorming kunt u met hamer en beitel iets vergroten en uitdiepen tot ten minste 3 cm. Remmers Waterstop kan ook aangemaakt worden met water. Vermeng 4 delen Remmers Waterstop met 1 deel water en druk dit direct in de af te dichten opening. Let op! De verharding gaat super snel, al na 30 seconden begint de Remmers Waterstop al te verharden. Het verbruik van Remmers Waterstop is circa 2 kilogram per liter op te vullen ruimte. Ook wordt Remmers Waterstop gebruikt voor het dichtzetten van startnaden en aansluitingen.

Remmers Kiesol-afdichtingssysteem

Nadat actief stromende lekkages zijn verholpen is het zaak om de omliggende delen te behandelen met het Remmers Kiesol-afdichtingssysteem. Hiervoor maken we gebruik van onderstaande producten:

WP DS Levell voorheen Dichtspachtel om de kelder waterdicht te maken

Volgorde van aanbrengen kelderafdichting

  1. Grondering met Kiesol
  2. Hechtlaag met WP Sulfatex
  3. Egalisering met WP DS Levell
  4. Kimnaad dichten met WP DS Levell
  5. Eerste afdichtingslaag met WP Sulfatex
  6. Tweede afdichtingslaag met WP Sulfatex
  7. Derde afdichtingslaag met WP Sulfatex (zo nodig)
  8. Afwerken met SP Prep en SP top White

Grondering

Remmers Kiesol is een speciale grondering en verkiezeling met dieptewerking onder de afdichtingsmortels. Remmers Kiesol werkt verstevigend, porie verdichtend, zoutwerend en verbetert de hechting. Remmers Kiesol diepte beschermende grondering 1 op 1 met water verdunnen en op een vochtige, gereinigde ondergrond aanbrengen. Dit doet u volledig dekkend, maar zonder dat het materiaal van de ondergrond afloopt. Na een korte wachttijd kan er verder worden gewerkt.

Verbruik Kiesol voor grondering: ca. 0,1 - 0,3 kg/m² (1 : 1 met water verdunnen)

Egalisering

Ter plaatse van terugliggende voegen, oneffenheden, beschadigingen en/of grindnesten WP Sulfatex voorheen Sulfatexmortel als hecht slurry aanbrengen. Met hechtslurry wordt een dunne aangemaakte versie bedoeld, ongeveer behanglijm dikte. Na het aanbrengen van de hechtslurry van WP Sulfatex het product WP DS Levell voorheen Remmers Dichtspachtel direct nat-in-nat op de hechtlaag aanbrengen (meerdere centimeters dik). Nat-in-nat betekent dat de WP Sulfatex nog niet droog is, nog nat. De reparatieplaatsen kunnen direct met een spaan, schuurbord of voegspijker glad worden afgewerkt, zodat een gesloten oppervlak ontstaat.

Opzetten kim

Voor een goede overgang van de wand naar de vloer wordt geadviseerd om een kim-afdichting op te zetten. Het opzetten van de kim-naad (wand-vloer aansluiting) kan gedaan worden door Remmers WP SD Levell met een holle plinstaan aan te brengen. Er ontstaat een organische overgang van vloer naar wand. Remmers WP DS Levell dient u nat-in-nat op de Remmers WP Sulfatex, welke als hecht slurry is aangebracht, op te zetten met de holle splintspaan. Al na 15-30 minuten kan er verder worden gewerkt.

Verbruik WP DS Levell: ca. 1,7 kilo/m²/mm

Afdichting

De voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. Nu is het tijd om de sulfaatbestendige afdichtingsmortel WP Suflatex aan te brengen. WP Sulfatex voorheen Sulfatexmortel, wordt aangemaakt in een speciekuip. Giet hiervoor 5 liter water in een schone speciekuip en voeg 25 kilo WP Sulfatex toe. Vermeng dit vervolgens intensief met een mixer circa 3 minuten tot een homogene massa. Na 2 minuten wachttijd nogmaals mengen tot de verwerkingsconsistentie is bereikt. De waterdosering dient u altijd in acht te nemen! Meer of minder water toevoegen kan in verband met de luchtvochtigheid verschillen. WP Sulfatex direct na het vermengen volledig dekkend met blokkwast als slurry in een gesloten laag opbrengen. Na circa 20 minuten (afhankelijk van de ondergrond) een tweede laag aanbrengen. Bij water onder grote druk of grondwater dient de WP Sulfatex in drie lagen aangebracht te worden. De minimum verbruikshoeveelheid van de mortel bedraagt 2 kg/m² (> 1 mm laagdikte) per laag. De totale laagdikte mag in geen geval meer dan 5 mm bedragen.

Verbruik WP Sulfatex: ca. 1,6 kilo/m²/mm (Damp open systeem)

Het aanbrengen van WP Sulfatex doet u met een blokkwast

De kelder is afgedicht

De kelderwand is na droging afgedicht. Hiermee is de ruimte, die wellicht eerder niet of nauwelijks werd gebruikt, omgedoopt tot een volwaardige gebruiksruimte van de woning. Om een lichte wandafwerking te creëren adviseren wij veelal om de wanden niet af te werken met verf, kalk of tegels. Ook de vloer werken we liever niet af met een afdichtende coating of plavuizen. Dit wordt niet geadviseerd om de dampdoorlatendheid van de kelderafdichtingsmaterialen niet te verstoren. Damp-open-systemen zijn belangrijk, juist op plaatsen waar de isolatie en ventilatie wel eens te wensen overlaat. Dit om vocht en condensvorming tot een minimum te beperken.

Lichte afwerking

Wanneer een lichte afwerking van de diepgrijze kleur is gewenst, dan adviseren wij het volgende. Als afwerking van de WP Sulfatex kunt u Remmers SP Prep voorheen Aanbrandmortel en SP Top White voorheen Saneerputz Antiekwit gebruiken. Remmers SP Prep is een kant-en-klare droge mortel welke na het vermengen met water direct verwerkt kan worden en hydraulisch verhardt. Remmers SP Top White Antiekwit is een kant-en-klare, minerale lichtgewichtmortel voor wandrenovatie-/restauratie met bijzondere eigenschappen.

Verwerking SP Prep en SP Top

Wanneer u ter afwerking van de afgedichte kelder Remmers SP Prep wilt gebruiken, kunt u dat als volgt oden. Giet circa 6 liter water in een schone speciekuip en voeg 30 kilo SP Prep toe. Met een mixer vermengt u dit tot een homogene massa, totdat een verwerkbare consistentie is bereikt. Na het voorbewerken van de ondergrond Remmers SP Prep als hechtlaag c.q. aanbrand laag, wratachtig voorzichtig dun opspatten met een Spatmortel apparaat (dekkingsgraad 50- 70%, laagdikte maximaal 5 mm). De hechting op gladde en dichte ondergronden wordt door toevoeging van Remmers Hechtemulsie verbeterd. Voor het opbrengen van de daaropvolgende witte afwerkingslaag Remmers SP Top White tenminste 1 tot 2 dagen droogtijd in acht nemen.

Kelderafdichting in beeld

Het afdichten van de kelder met gebruik van bovenstaande materialen wordt in een instructiefilm verder uitgelegd. Mocht u naar aanleiding van de informatie toch nog aanvullende vragen hebben? De medewerkers van Zinka staan u graag te woord. De producten worden per stuk verkocht in de Zinka webshop. Wilt u aan de slag met het afdichten van de kelder? Dan kunt u ook de complete-kelderafdichting-set bestellen. In deze set is een combinatie gemaakt van de meest voorkomende producten die nodig zijn voor het afdichten van een kelderwand/vloer. Er worden voldoende materiaal en verwerkingsspullen geleverd voor een oppervlakte van circa 4 vierkante meter.