Mijn kelder is lek, wat nu?

Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als uw kelder lekt. Hier zijn enkele eerste stappen die u kunt nemen om de situatie aan te pakken:

  • Identificeer de oorzaak van de lekkage. Is het een probleem met de afvoer of is er sprake van opstijgend grondwater?
  • Zet alle elektronische apparaten en opslagmaterialen op een droge plek, zodat ze niet beschadigd raken.
  • Plaats indien mogelijk een pomp om het water weg te pompen.
Mijn kelder is lek: scheur in keldervloer.

Kan ik zelf mijn kelder waterdicht maken?

Het is mogelijk om zelf uw kelder waterdicht te maken, maar het is belangrijk om te overwegen of u de juiste vaardigheden en ervaring heeft om de taak succesvol uit te voeren. Het is ook belangrijk om de oorzaak van de lekkage te ontdekken voordat u begint met de kelderafdichting.

Wat zijn mogelijk oorzaken van kelderlekkage?

Er zijn verschillende oorzaken van kelderlekkage:

  • Slechte afwatering: Als het regenwater niet goed wordt afgevoerd kan dit leiden tot wateroverlast en lekkage in de kelder.
  • Hoog grondwaterniveau: Als het grondwaterniveau hoger is dan het niveau van de keldervloer, kan dit leiden tot lekkage. Ook een wisselende of extreem hoge grondwaterstand kan problemen veroorzaken.
  • Beschadigde fundering: Een beschadigde fundering kan ervoor zorgen dat water in de kelder stroomt.
  • Optrekkend vocht

Slechte afwatering

Als de oorzaak van de lekkage bijvoorbeeld een slechte afwatering van regenwater is, dan kan het aanbrengen van een waterdichtmiddel op muren van de kelder een oplossing zijn. Er zijn diverse Remmers producten beschikbaar die specifiek zijn ontworpen voor de waterdichting van kelders.

Ook wordt aangeraden om de slechte afwatering beter te regelen zodat de kelderwand minder wordt belast. De overgang van de wand naar de vloer is een plaats waar een kelder vaak lekt. Deze overgang noemen van de kimnaad. Deze kimnaad goed afdichten is erg belangrijk. Op de site staat een complete set kelderafdichting starterkit waarmee u de kimafdichting kunt opzetten. Ook de wanden/vloer kunt u met deze starterskit afdichten.

Slechte afwatering kan de oorzaak van een vochtige kelder zijn.

Hoog grondwaterniveau

Als het grondwaterniveau hoger is dan het niveau van de keldervloer, kan dit leiden tot lekkage. Ook een wisselende of extreem hoge grondwaterstand kan problemen veroorzaken. Na langdurige regenval zorgt een v erhoogde grondwaterstand vaker voor lekkage. Ook kelders die altijd droog zijn geweest kunnen spontaan beginnen te lekken.

Beschadigde fundering

Beschadigingen aan de fundering kunnen komen doordat er beweging zit in de ondergrond. Dit kan doordat er in de buurt wordt gebouwd. Ook (boom) wortels kunnen schade toebrengen aan de fundering.

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht is een vochtprobleem dat zich voordoet wanneer water door de muren of vloeren van een gebouw "opkruipt". Dit gebeurt wanneer het grondwaterniveau hoger is dan het niveau van de muren of vloeren van het gebouw. Dit kan leiden tot vochtige muren en vloeren, schimmelvorming, afbladderende verf en behang. Optrekkend vocht kan worden behandeld met Remmers Kiesol C.

Ter bestrijding van optrekkend vocht in de muur kan Remmers Kiesol C als injectiemiddel gebruikt. Deze crème kan drukloos in het metselwerk worden aangebracht via boorgaten. Kiesol C kan ook, indien er sprake is van een zeer hoog vochtgehalte in de muur worden aangebracht. Kiesol C is te bestellen zowel met als zonder injectieset.

Remmers Kiesol C kan drukloos bij zeer hoge vochtgehaltes, tot 95%, worden verwerkt en zo effectief en economisch, dat ze op basis van haar hoge werkzame stofgehalte met slecht 15% van het materiaal van de algemeen op de markt voorkomende injectie-crème uitkomt. Dit gebeurt allemaal al bij het eenmaal vullen van de boorgaten.

Na beëindiging van de injectie procedure bij horizontale afdichting kunt u in de boorgaten Remmers Boorgatenvuller aanbrengen Dit is een dunne, vloeibare minerale vul- en injectiemortel. De holle ruimte wordt zo weer opgevuld door de Remmers Boorgatenvuller en tegelijkertijd verstevigd.Boorgatenvuller

Complete set kelderafdichting starterskit

Het afdichten van lekkage is een lastige klus. Niet voor niets wordt dit werk veelal uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Het afdichten wordt vaak als lastig ervaren, dit door de complexheid van verschillende factoren, maar kan zeker door een particulier aangebracht worden.

Wanneer besloten wordt om het zelf te doen dan is enige kluservaring een vereiste.

Geadviseerd wordt om de technische merkbladen en onderstaand schrijven goed door te lezen alvorens te starten met de klus.

Afdichtingsmaterialen worden aangebracht op de 'kale' ondergrond.

Oude verf, stuc en kalk/pleisterlagen dienen tot 80 centimeter rondom het werkvlak vooraf volledig verwijderd te worden, zodat er een draagkrachtige ondergrond gecreëerd wordt.

Wanneer er een actief stromende lekkage is, hiermee bedoelen we echt, stromend, sijpelend of druppelend water, dan eerst dit lek dichten alvorens u kunt starten met het opzetten van het Remmers Kiesol-afdichtingssysteem.

Remmers WP RH Rapid voorheen Remmers Waterstop is een product welke zeer geschikt is voor het dichten van actief stromende lekkages.

WP RH Rapid is een zeer snel verhardende, kant en klare waterdichte afdichtingsmortel.

Remmers WP RH Rapid wordt toegepast om stromende lekkages waterdicht af te dichten, zoals bijvoorbeeld scheuren in een kelderwand of keldervloer.

Door het zeer snel verharden zijn zelfs scheuren die veel water doorlaten eenvoudig dicht te zetten.

Als de scheur aan de bovenzijde zeer smal is dan dient deze breder, dieper en wigvormig gemaakt te worden. Minimaal vergroten tot 3 centimeter zodat er voldoende materiaal in kan.

Voor het aanbrengen van Remmers WP RH Rapid altijd eerst het technisch merkblad raadplegen.

Nadat de actief stromende lekkages zijn verholpen is het zaak om de omliggende delen te behandelen met het Remmers Kiesol-afdichtingssysteem.

Zoals hierboven al benoemd is het afdichten van een kelder een opbouw van verschillende producten die samen een systeem-afdichting vormen.

Ieder product heeft zijn eigen kwaliteiten. De producten zijn los te bestellen maar u kunt ook de Starterskit bestellen, in dit pakket zijn een aantal standaard artikelen opgenomen.

De producten die geadviseerd worden zijn;

  • Remmers Kiesol
  • Remmers WP DS Levell
  • Remmers WP Sulfatex

Kiesol (1:1 met water) gelijkmatig en volledig dekkend zonder dat het materiaal van de ondergrond afloopt op de ondergrond aanbrengen.

Sterk zuigende ondergronden voornatten met water.

Voor het beste resultaat deze behandeling herhalen.

Verbruik Kiesol circa 0,2 kg/m²

Binnen de reactietijd van de Kiesol (circa 15 minuten) de hechtbrug ook wel schraaplaag WP Sulfatex aanbrengen met een (slurry)kwast. Deze hechtbrug is een zeer dunne laag.

Alle oneffenheden met WP DS Levell "vers-in-vers" egaliseren.

Oneffenheden kunnen zijn terugliggende voegen, beschadigingen, grindnesten enzovoort.

Verbruik WP DS Levell

Circa 1,7 kilo/m²/mm

Ter plaatse van de aansluiting wand vloer een kim opzetten met WP DS Levell “vers-in-vers” in de Remmers WP Sulfatexmortel hechtbrug – schraaplaag met gebruik van een holle-plint-spaan.

Al na 15-30 minuten kan verder worden gewerkt.

Verbruik WP DS Levell

Circa 1,7 kilo/m/mm

Eerste afdichtingslaag uit WP Sulfatex met behulp van een (slurry)kwast met horizontale bewegingen op de egaliseringslaag aanbrengen.

Verbruik WP Sulfatex

Circa 1,6 kilo/m²/mm

Tweede mortellaag uit WP Sulfatex „vers-in-vers“ met behulp van een (slurry)kwast met verticale bewegingen op de eerste afdichtingslaag aanbrengen.

Verbruik WP Sulfatex

Circa 1,6 kilo/m²/mm

Derde mortellaag uit WP Sulfatex „vers-in-vers“ met behulp van een (slurry)kwast met diagonale bewegingen op de tweede afdichtingslaag aanbrengen.

Verbruik WP Sulfatex

Circa 1,6 kilo/m²/mm

Injecteren kelderwand

Er zijn verschillende manieren om een ​​keldermuur te injecteren, afhankelijk van de oorzaak van het lek. Een van de meest waarschijnlijke methoden is het gebruik van een injectiemethode, waarbij een speciale epoxy wordt gebruikt om een ​​waterdichte barrière te creëren in de muur. Er wordt een speciaal mengsel van polyurethaan en epoxy in de muur geïnjecteerd, waardoor het lek wordt gevuld en de muur wordt versterkt.

Een vochtige kelder kunt u injecteren met speciale epoxy.

Waarom injecteren?

Doordat Nederland voor een groot deel onder zeeniveau ligt is waterproblematiek ons Nederlanders op het lijf geschreven. Al decennialang wordt er een strijd tegen het water gestreden. Ook onze huizen en met name de kelders hebben het zwaar. Veel kelders en kruipruimten hebben in meer of mindere mate last van (optrekkend) vocht. Het behandelen van vocht verbeterd de leefomgeving. Een vochtige ruimte en/of schimmels op de wanden draagt niet bij aan een gezond leefklimaat.

Lang was het behandelen van vochtproblematiek weggelegd voor professionals. Maar door innovatie van de verschillende producten en werkwijzen is het ook mogelijk om deze handelingen zelf uit te voeren als ZZP’er of handige klusser.

Wat is injecteren

Injecteren is het inbrengen van een vloeistof in een constructiemateriaal. Voorbeelden van te injecteren materialen zijn bijvoorbeeld metselwerk, beton en natuursteen. De injectievloeistof is eigenlijk een lijm die een holte volledig vult. Niet alleen holtes kunnen geïnjecteerd worden maar ook poriën en scheuren worden opgevuld. Veelal wordt epoxy ingezet als injectiemiddel.

Wat is een epoxy injectiehars

Epoxy-injectiehars is een polymeer. Epoxyhars is een vloeistof die door een chemische reactie overgaat in een vaste vorm. Deze chemische reactie wordt door het toevoegen van een harder aan de epoxy geactiveerd. Zonder deze harder (component B) vindt er geen verharding plaats en blijft de epoxy vloeibaar. Tegenwoordig zijn er ook injectieharsen verkrijgbaar welke uit 1 component bestaat. Een voorbeeld hiervan is Remmers IR Pur 250.

Injectienippels ten behoeven injecteren

Een injectienippel is een metalen buisje, vaak in combinatie met een rubberdeel. Injectienippels worden geplaatst in de muur. Voor het plaatsen van de nippels worden er boorgaten geboord in de te behandelen muur. Deze boorgaten bevinden zich rondom de scheur en/of lekkage.

De functie van een injectienippel is het aanbrengen, het injecteren, van een injectiehars of injectievloeistof in de ondergrond. Meestal wordt dit onder druk ingebracht met een injectiespuit, handmatig bediend, of een injectiepomp veelal op lucht met behulp van een compressor. Een injectienippel komt klem in het boorgat. Het boorgat is slechts 1 mm groter dan de diameter van de nippel.

Injectiepomp

Om een injectienippel te vullen wordt er veelal gebruik gemaakt van een injectiepomp. Een injectiepomp pompt de één componenten epoxyhars onder druk in het oppervlak. Deze methode wordt veelal door professionals toegepast omdat zo’n pomp vaak niet in het bezit is van een ZZP’er of particulier.

Hand injectiepomp

Voor wie niet dagelijks injecteert is het gebruik van een hand injectiepomp zeker een optie. De HD-Handhendelpomp kan ingezet worden tot een maximale werkdruk van 400 bar. Dit is meestal voldoende om de hars te kunnen injecteren.

Voorbereiding

Voordat een scheur of holte geïnjecteerd kan worden moet de opening naar buiten zo goed mogelijk afgedicht worden. Wanneer dit niet gedaan wordt, wordt de injectiehars door de scheur naar buiten geperst en worden de holtes en poriën niet opgevuld door de hars. Het afbakenen van de scheur kan bijvoorbeeld met Remmers BH 100 in combinatie met Add TX gedaan worden.

Remmers Epoxy BH 100 is een universeel inzetbare transparante epoxyhars welke in combinatie met Remmers Add TX een uitstekende manier is om een tijdelijke ‘bekisting’ te maken. Nadat de injectiehars is uitgehard kan de bekisting eenvoudig verwijderd worden.

Injecteren

Wanneer de voorbereidingen gedaan zijn is het tijd om met de injectiewerkzaamheden te starten. In het oppervlak worden gaten in een hoek van 45 graden geboord. Na het boren van de gaten kunnen de injectienippels geplaatst worden. De injectienippels worden zover geplaatst dat de rubberband niet meer zichtbaar is.

De handhendelpomp wordt gevuld met Remmers IR Epoxy 100 en onder druk wordt het injectiemateriaal ingebracht door de nippels. Een klein beetje materiaal mag uit het boorgat zakken. Nadat alle injectienippels gevuld zijn mag de tijdelijke scheurafdichting, de bekisting, verwijderd worden. Daarna kunnen de uitstekende delen van de injectienippels eraf gedraaid worden.

Al de bovengenoemde materialen zijn gebundeld in één complete set, zo heeft u eenvoudig alle spullen in huis om zelf de kelder te injecteren.